ดับฝันอดีตนายกฯป วิษณุเมินถอนคำาสั่ง ทวงค่าเจ๊ง‘จำานำาข้าว’

Daily News Thailand - - การเมือง -

“วิษณุ” ดับฝัน “ยิ่งลักษณ์” ยันหนังสือเพิกถอนคำาสั่งทาง ปกครองเรียกค่าเสียหายโครง การจำานำาข้าว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.