ดึงอดีตขรก.-ทหารพันคน เป็นอาสาดูแลนักท่องเที่ยว

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 28 ต.ค. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.6700 37.5350 41.3009 32.7790 4.4000 7.7575 24.6959 21,050.00 1,271.50 1,271.50 35.3900 38.9813 44.5663 34.6580 4.6425 8.6413 25.4920 21,150.00 1,271.66 1,271.66 20,678.00 21,150.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.96 25.58 25.85 23.34 24.59

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.