กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1-บทความ-การ์ตูน -

ร่างพ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งอยู่ในขั้นตอน การพิจารณาของ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ( กรธ.) กำาลังถูกจับตามองว่า เนื้อหาจะเข้มข้น มากแค่ไหน โดยเฉพาะเรื่องเงินบริจาค มีข่าวว่า กรธ.มีแนวคิดอยากให้เปิดเผยรายชื่อ ผู้บริจาคเงินด้วย เพื่อความโปร่งใสของที่มาของเงิน และพรรคจะได้ไม่ถูกครอบงำาโดย นายทุน นอกจากนี้ยังต้องหามาตรการป้องกันคือการทำางานเชิงรุก ซึ่งอาจให้คณะกรรมการ การเลือกตั้ง (กกต.) ทำางานเชิงรุก สำารวจการบริจาคเงินเองโดยไม่ต้องรอรายงานของ พรรคการเมืองที่จะส่งมาให้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.