ſ โวลั่นไม่มีใครทิ้งพรรค

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1-บทความ-การ์ตูน -

เมื่อถามว่าขณะนี้พรรคเพื่อไทยโดน มรสุมหลายด้าน มีสมาชิกพรรคคิดย้ายพรรค บ้างหรือไม่ นายสามารถ กล่าวว่า ในฐานะอยู่ พรรคเพื่อไทย ยังไม่เห็นมีมรสุมรุมเร้า ไปที่ใด ประชาชนยินดี ต้อนรับและให้กำาลังใจ จึงไม่ ถือว่ามีเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรค ยกเว้นมีคนไปจินตนาการ เขียนไปเองว่าคน นั้นคนนี้ไม่ถูกกัน ทุกคนยังคงยืนหยัดช่วยกัน ทำางานให้พรรค เราเป็นพรรคที่มีนโยบายทำา ประโยชน์ให้ประชาชนมาโดยตลอด วันนี้ไป ที่ไหนก็มีแต่กำาลังใจให้มา ไม่มีใครกล้าไปไหน เพราะทุกคนรู้ว่าถ้าเราเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข พรรคเพื่อไทยจริง ๆ หลอมหัวใจมาด้วยกัน ยกเว้นพวกกาฝากที่ไป ๆ มา ๆ อาจจะมีบ้าง ซึ่งก็มีอยู่ทุกพรรค

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.