กรรมการฯชดใหม่ ‘เทนนิส’คลอดชือ ‘ไทยทน’นั่งเลขาฯ บอล-ดนัยร่วมด้วย

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ความเคลื่อนไหวหลังจาก “บิ๊กเอ๋” นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล ได้รับความไว้วางใจจากสโมสรเครือสมาชิกให้ ดา�รงตา�แหน่งนายกสมาคมกีฬาเทนนิส

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.