‘เทนนิส’

Daily News Thailand - - กีฬา -

ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ จากการเลือกตั้งในการ ประชุมใหญ่วิสามัญ วันที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ต.ค. นายกิตตน์สมบัติ เป็น ประธานการประชุมคณะกรรมการอำานวยการ สมาคมชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อแต่ง ตั้งกรรมการอำานวยการสมาคมที่เหลืออีก 9 คน ที่ห้องประชุมชั้น2 ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่ง ชาติ สมาคมกีฬาเทนนิสฯ เมืองทองธานี

สำาหรับคณะกรรมการอำานวยการสมาคม กีฬาเทนนิสฯ ชุดใหม่ มีวาระบริหาร ปี 25592563 จำานวน 19 คน ประกอบด้วย นายกิตตน์ สมบัติ เอื้อมมงคล นายกสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ซึ่งรับเป็นประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคด้วย สำาหรับอุปนายกสมาคมมี 7 คน ได้แก่ ดร.ทวี ศักด์ิ ศิลกุล, พล.อ.สมโภชน์ นนทชัย, นาย ชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา, นายไวพจน์ คดบัว, พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล, นายภูมิสรรค์ เสนี วงศ์ ณ อยุธยา และนายธนกร ดวงมณี ส่วน ตำาแหน่งเลขาธิการสมาคมกีฬาเทนนิสฯ คือ นายไทยทนุ วรรณสุข และมี นายวิเชษฐ์ ทีป กากร เป็นรองเลขาธิการสมาคม

นายธานี แสนยาอุโฆษ กรรมการและ ประธานฝ่ายพัฒนาเยาวชน, นายภุชงค์ เลาห ศิริวงศ์ กรรมการและประธานฝ่ายจัดการ แข่งขัน, นายกฤตชัย เนยโอชา กรรมการและ ประธานฝ่ายผู้ตัดสิน, พ.อ.วัฒนา จันทร์ไพจิตต์ กรรมการและนายทะเบียน, นายภราดร ศรีชา พันธ์ุ หรือ “ซูเปอร์บอล” อดีตนักเทนนิสชาย มืออันดับ9 ของโลก กรรมการและปฏิคม, นาย ธัชพงศ์พัชร์ สีลาวงษ์ กรรมการและเหรัญญิก,เทนนิส

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.