บีโอไอไฟเขียวกว่า6หมื่นล. บิ๊กตู่ชีต่างชาติเชื่อมั่นไทย

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 31 ต.ค. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.5600 37.6538 41.2035 32.8160 4.3862 7.7112 24.6695 21,050.00 1,276.70 1,276.70 35.2800 39.1000 44.4662 34.6950 4.6288 8.5937 25.4657 21,150.00 1,276.90 1,276.90 20,678.00 21,150.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.96 25.58 25.85 23.34 24.59

หิรัญญา สุจินัย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.