Ŏ สั่งโรงสีติดป้ายราคารับซื้อ

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

นางอภิรดี กล่าวด้วยว่า กระทรวงฯ จะ มีมาตรการเสริมควบคุมโรงสีไม่ให้กดราคารับ ซื้อข้าวจากชาวนา โดยให้โรงสีที่รับซื้อข้าวต้อง ติดป้ายราคารับซื้อ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และประสานกระทรวงเกษตรฯ จัดเครื่องมือวัด ความชื้นไม่ให้ชาวนาถูกเอาเปรียบ พร้อมกันนี้ ยังจะปูพรมตรวจสต๊อกของผู้ส่งออกทุกราย ขณะเดียวกันในวันที่13-15 พ.ย.นี้ จะเชิญผู้นำา เข้าข้าวจาก 15 ประเทศมาพบผู้ค้าข้าว ทั้งกลุ่ม เกษตรกร โรงสี ผู้ส่งออก เพื่อเจรจาซื้อขาย และ ได้ส่งคณะเดินทางไปเจรจาขายข้าวในรูปแบบ รัฐต่อรัฐ หรือจีทูจีกับผู้ซื้อรายใหญ่ที่กำาลังจะได้ คำาสั่งซื้อ ทั้งคอฟโกของจีน และอิหร่าน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.