‘คนค้นฅน’ พาค้นชีวิต ‘ปู่เบา’ ผู้เฒ่ารักแผ่นดิน อุทิศชีวิตบั้นปลายทำาดีตามรอย

Daily News Thailand - - บันเทิง -

‘คนค้นฅน’‘ ้ ’ “ในหลวง” “หลวงปู่ขาว อนาลโย” “ปู่เบา ผู้เฒ่ารักแผ่นดิน” “คนค้นฅน”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.