‘แมว’ เล่�เรื่องบุญสูงสุดของชีวิตศิลปินในรัชก�ลที่ ๙ ปลื้มใจน้ำ�ต�รนิได้ร่วมบรรเลงดนตรีกับองค์ ‘คีตร�ชนั’

Daily News Thailand - - บันเทิง -

แมว-จิรศักด์ิ ปานพุ่ม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช แมว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.