‘พีธ พีระ’ นำ�ท ัพศิลปินกว่� 200 ชีวิต ถ่�ยทอดเพลงเพื่อพ่อ ‘มองบนฟ้�’

Daily News Thailand - - บันเทิง -

พีธ พีราวัชร์ วิท พีระ อัศรววชิร พีระมิตรทีม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.