‘อสมท’ ร่วมทำ�บ ญุในโอก�สปัณรสมว�ร ถว�ยแด่ ‘พ่อหลวง’

Daily News Thailand - - บันเทิง -

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยาศักดิ์ พระบาท พิเศษ จี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.