ออมสินออกผลิตภัณฑ์คนชรา อาย60ปีขึนไปคิดดอกเบียถก

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ-นวัตกรรมขนส่ง -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 1 พ.ย. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.5600 37.6423 41.3246 32.8160 4.3862 7.7325 24.6855 21,050.00 1,276.55 1,276.55 35.2800 39.0900 44.5888 34.6950 4.6288 8.6150 25.4820 21,150.00 1,277.30 1,277.30 20,678.00 21,150.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.96 25.58 25.85 23.34 24.59

ชาติชาย พยุหนาวีชัย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.