แต่งตั้งทูตหลายตำาแหน่ง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ได้มีการอนุมัติแต่งตั้ง ข้าราชการระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศหลายตำาแหน่ง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.