เซียนหวย

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ว่าเป็นผู้ที่ได้รับโควตารับลอตเตอรี่ไปจา�หน่าย จะถูกยกเลิกสิทธิทันทีแต่ถ้าเป็นผู้ค้าที่อยู่ใน โครงการสั่งซื้อ-สั่งจองลอตเตอรี่ล่วงหน้าจะ ถูกถอนรายชื่อออกเพื่อไม่ให้รับสลาก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.