ออกพรรษาอย่าลืม ‘ทอดกฐิน’ สะสมบุญใหญ่ เกื้อหนุนดวงชะตาราศี บันดาลโชคลาภร่ำารวย

Daily News Thailand - - ผลสลาก -

ป่านนี้ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำาวันที่้ ่ 1 พ.ย. 2559 พลพรรคคนรักตัวเลขคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า ใครโชคดีมีชัย หรือใครบ้างที่ผิดหวัง อย่าลืมว่าไม่มีใครในโลก นี้หรอกที่จะ “โชคดี” ทุกครั้ง ย่อมมีทั้งความสุขและความทุกข์ เคียงคู่กันเสมอ ใครดวงไม่ดีจงคิดว่า บุญวาสนายังมาไม่ถึง เถอะเพื่อความสบายใจ วัดเก่าแก่สมัยกรุงศรี อยุธยาที่รกร้างให้กลาย เป็นที่พักสงฆ์ร่มรื่น น่าเลื่อมใส แต่ยังขาด ปัจจัยอีกมาก ใครที่ไป ทำาบุญทำาได้ตามสะดวก มีมากทำามาก มีน้อยทำา น้อยก็จะได้รับมอบ วัตถุมงคลที่ท่านทำาเอง เป็นที่ระลึก มีทั้งพระ สมเด็จ ตะกรุดเมตตา

งวดประจำาวันที่ 16 พ.ย. 2549 รางวัลที่ 1 คือ 562856 เลขท้าย 2 ตัว 94 เลขท้าย 3 ตัว 508, 307, 680, 347

งวดประจำาวันที่ 16 พ.ย. 2550 รางวัลที่ 1 คือ 562481 เลขท้าย 2 ตัว 73 เลขท้าย 3 ตัว 198, 752, 844, 130

งวดประจำาวันที่ 16 พ.ย. 2551 รางวัลที่ 1 คือ 002612 เลขท้าย 2 ตัว 20 เลขท้าย 3 ตัว 068, 877, 589, 824

งวดประจำาวันที่ 16 พ.ย. 2552 รางวัลที่ 1 คือ 055986 เลขท้าย 2 ตัว 58 เลขท้าย 3 ตัว 299, 952, 072,

536

งวดประจำาวันที่ 16 พ.ย. 2553 รางวัลที่ 1 คือ 813993 เลขท้าย 2 ตัว 43 เลข ท้าย 3 ตัว 763, 979, 907, 129

งวดประจำาวันที่ 16 พ.ย. 2554 รางวัลที่ 1 คือ 997777 เลขท้าย 2 ตัว 57 เลข ท้าย 3 ตัว 406, 425, 551, 993 งวดประจำาวันที่ 16 พ.ย. 2555 639500 เลขท้าย 2 ตัว 15 เลขท้าย 3 627, 804

งวดประจำาวันที่ 16 พ.ย. 2556 รางวัลที่ 1 คือ 806925 เลขท้าย 2 ตัว 28 เลขท้าย 3 ตัว 069, 304, 672, 753

งวดประจำาวันที่ 16 พ.ย. 2557 รางวัลที่ 1 คือ 479804 เลขท้าย 2 ตัว 25 เลขท้าย 3 ตัว 179, 422, 480, 709

งวดประจำาวันที่ 16 พ.ย. 2558 รางวัลที่ 1 คือ 795283 เลขท้าย 2 ตัว 03 เลขหน้า 3 ตัว 028, 241 เลขท้าย 3 ตัว 643, 802 รางวัลที่ 1 คือ ตัว 560, 576,

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.