ต้นมะข�ม

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

สภาพต้นมะขาม รอบสนามหลวงอาการแย่ เพราะที่โคนต้นมีนา้�เน่าขัง น่าจะเป็นเศษอาหารและ น้�าเสียจากการประกอบ อาหารบริเวณนั้น เกรงกัน ว่าต้นมะขาม 100 ปีจะสูญ พันธุ์ นักวิชาการหรือผู้ เกี่ยวข้องทั้งหลายลงไป ช่วยจัดการดูแลด่วน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.