เสาไฟมีชีวิต

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

ยังคงถูกรบกวนอยู่อย่างต่อเนื่องสา�หรับต้นไม้รอบวังสวน จิตรลดา เพราะที่ผ่านมานอกจากกรณีการทา�ทางเดินทางจักรยานพาด ผ่านแล้ว ตอนนี้มาถึงขนาดมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตามต้นไม้ และติดสายไฟแบบถาวร ประหนึ่งเป็นเสาไฟฟ้าที่มีชีวิต ไม่ใช่แค่พาด กิ่งไม้ธรรมดาแบบข้างถนนอีกต่อไป นึกไม่ออกเลยว่าต้นไม้รอบวัง สวนจิตรลดา ยังต้องทนรับสภาพแบบไหนต่อไปอีกไหมในอนาคต.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.