เปิด28สวนลอยกระทง จัดเรียบง่ายงดรื่นเริง

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงการจัด งานเทศกาลลอยกระทง ประจา�ปี2559 ว่า จะ ทา�หนังสือแจ้งถึงหัวหน้าหน่วยงานในเรื่องการ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจา�ปี 2559 ซึ่ง ตรงกับวันที่ 14 พ.ย. นี้ ซึ่งกทม. จะยังคงจัด งานลอยกระทงตามประเพณีปกติ โดยขอความ ร่วมมืองดจัดงานรื่นเริง ห้ามจุดพลุและดอกไม้ ไฟ ทั้งนี้ กทม.จะเน้นการจัดงานตามประเพณี ในส่วนของจุดจัดงานใหญ่ที่เคยจัดแต่ละปี คือ บริเวณสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด และ คลองผดุงกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จะ เปิดให้ลอยกระทงเหมือนเดิม แต่ไม่มีการจัด งานเหมือนที่ผ่านมา โดยให้สา�นักงานเขตเป็น ผู้รับผิดชอบดูแลแทนสา�นกัวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เน้นการจัดงานตามประเพณี และเหมาะกับสถานการณ์พระราชพิธี อย่างไร ก็ตามในวันที่11 พ.ย. นี้ ตนพร้อมคณะผู้บริหาร จะลงพื้นที่ตรวจท่าเรือต่าง ๆ ตลอดเส้นทาง แม่นา้�เจ้าพระยา

ด้านนางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อา�นวย การสา�นักสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สสล. กา�หนด เปิดสวนสาธารณะ 28 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้ประชาชนพาครอบครัวเข้าไปลอย กระทง ตั้งแต่เวลา 15.00–24.00 น. โดยจะงด เปิดในพื้นที่ 2 สวน ได้แก่ สวนหลวง ร.9 และ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.