‘นายกบ้านแก้ง’จัดอาสาเฝ้าระวังหมีป่า

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การ บริหารส่วนตา�บล (อบต.) บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว เปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่าได้รับแจ้ง ประสานงานจาก นายทัศเนศวร์ เพชรคง หัวหน้า อุทยานแห่งชาติปางสีดา ว่ามีชาวบ้านคลองหมาก นัด หมู่11 ต.บ้านแก้ง พบหมีควายตัวขนาดใหญ่ ออกมาจากป่าเขตอุทยานฯ และทิ้งรอยเท้าเอา ไว้รอบหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างความ หวาดกลัว และหวั่นวิตกจะเกิดอันตรายต่อชาว บ้านที่ไปทา�การเกษตร รวมถึงเด็กนักเรียนที่อยู่ ในละแวกใกล้เคียงจะได้รับอันตรายจากสัตว์ป่า จึงได้ประชุมร่วมกันพร้อมจัดกา�ลังชาวบ้านอาสา สมัคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ แบ่งกา�ลังเฝ้า ระวังรอบ ๆ หมู่บ้าน แนวป่า และตามสถานที่ป่า รกทึบ เพื่อแกะรอยเท้าหาร่องรอย จนกระทั่งพบ ตัวหมีที่ยังไม่ยอมกลับเข้าป่า ยังคงอาศัยอยู่ป่า พื้นที่การเกษตร เช่น ป่ายูคาลิปตัส ป่ามัน สา�ปะหลัง สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านเป็น อย่างมากที่ไม่กล้าออกไปทา�การเกษตรต่าง ๆ อบต.บ้านแก้ง ได้สนับสนุนเสบียง รถยนต์ น้า� อาหาร ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่และชาวบ้าน อาสา สมัคร จิตอาสา กว่า 50 นาย สลับหมุนเวียนเฝ้า ระวังไม่ให้เข้ามาใกล้พื้นที่บ้านเรือนประชาชน

นายก อบต.บ้านแก้ง เปิดเผยอีกว่า ตา�บล บ้านแก้ง มีพื้นที่หลายหมู่บ้านที่ติดเขาเขตอุทยาน แห่งชาติปางสีดา ที่ผ่านมายังไม่พบสัตว์ป่าหลง เข้ามาใกล้หมู่บ้านมากเช่นครั้งนี้ มีความเป็นห่วง ในความปลอดภัยของชาวบ้านเนื่องจากมี ประชากรอาศัยอยู่เป็นจา�นวนมาก และได้หาทาง ป้องกัน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านช่วยกัน สอดส่องดูแลชาวบ้านที่เป็นพรานป่าจากในพื้นที่ หรือพรานป่านอกพื้นที่ที่รู้ข่าวเข้ามาทาการ� ลักลอบทา�ร้ายหมีควาย เพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้ จึงได้ทา�การป้องกันด้วยการลาดตระเวนจัดชุด ชาวบ้านเฝ้าระวังรอบหมู่บ้านเพิ่มอีก เป็นการ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ในการดูแลป้องกัน สัตว์ป่าอื่น ๆ อีกด้วย

นายทัศเนศวร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ปางสีดา กล่าวว่า ได้รับความร่วมมือและขอ ขอบคุณ อบต.บ้านแก้ง รวมทั้งชาวบ้านจิตอาสา ที่มาเข้าเวรยามร่วมกันกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ทั้งกลางวันและกลางคืนที่ผ่านมา และส�านัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 1 (ปราจีนบุรี) คณะทีม งานสัตวแพทย์มีความเห็น ให้จับตัวหมีควาย ออกนอกพื้นที่ เพื่อตรวจสอบสุขภาพ พักฟื้น และจะได้พิจารณาปล่อยกลับกลางป่าลึก ในเขต ป่าใหญ่ปางสีดาต่อไป จึงได้ร่วมกันตรวจค้นหา หมีควายตัวดังกล่าว

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา กล่าวอีก ว่า อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นยังไม่พบร่องรอยเท้า และตัวหมีควายแต่ประการใดหลังจากติดตาม อยู่หลายวัน พร้อมได้ส่งกา�ลงัเจ้าหน้าที่ไปตรวจ สอบตลอดแนวเขตอุทยานฯ ซึ่งไม่พบร่องรอย หมีควายกลับเข้าเขตป่าใหญ่ คาดน่าจะยังแอบ หลบอยู่ในสวนป่าของชาวบ้าน หรือพื้นที่ข้าง เคียงจะได้วางแผนค้นหากันต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.