พ่อเมืองนนท์สั่งดูแลจุดพักรถ เดินทางถวายบังคมพระบรมศพ

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่บริเวณลานจอดรถ ริ ม ทะเลสาบ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ. นนทบุรี มอบหมายให้ นายสุธี ทองแย้ม รอง ผวจ.นนทบุรี นายสมยศ ศิลปีโยดม ปลัดจังหวัด นายปาริณทษ์ ซุ้นหั้ว รรท.นอภ. ปากเกร็ด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายทหาร จาก ปตอ.พัน 1 ลงพื้นที่อา�นวยความสะดวก คณะประชาชนจากจังหวัดต่าง ๆ ที่เดินทาง เข้ากรุงเทพฯ เพื่อเข้าถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่ง ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดย ใช้พื้นที่ลานจอดรถของอิมแพ็คเมืองทองธานี เป็นจุดจอดพัก ซึ่งมีบริการพร้อมนา้�ดื่ม รถ สุขา และจุดปฐมพยาบาล อย่างครบถ้วน พร้อมเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็น ทหาร ตา�รวจ อส. ดูแลความปลอดภัยและอ �า นวยความ สะดวก

ทั้ ง นี้ เพื่อให้การเดินทางของ ประชาชนเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และมีความปลอดภัยสูงสุด เป็นไป ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และ รัฐบาล.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.