‘ในหลวง’

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ยกย่องทรงเป็นพระมหากษัตริย์-พระราชินี ผู้ทรงธรรมบริหารชาติ ใฝ่เพียรทำานุบำารุงพระ ศาสนาเจริญรุ่งเรือง ขณะที่พสกนิกรทั่ว ประเทศร่วมแสดงความอาลัย ด้วยสำานึกใน พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.