Loser

Daily News Thailand - - การศึกษา -

ระหว่างที่ประเทศไทยกำาลังเป็นทุกข์โทมนัสกับการสูญเสีย ครั้งยิ่งใหญ่ ในสหรัฐก็กำาลังมีสถานการณ์ที่อาจพลิกโฉมการเมือง ของทั้งสหรัฐเองและของทั้งโลก นั่นคือการแข่งขันชิงตำาแหน่ง ประธานาธิบดีระหว่าง Hillary Clinton (ฮิลลารี คลิ้นถั่น) กับ Donald Trump (ดอนัลด์ ทรั่มปฺ)

ถ้าดูเผิน ๆ ก็น่าจะเห็นว่างานนี้ฮิลลารีลอยมา เพราะทรัมป์ ได้กลายเป็นศัตรูที่ร้ายที่สุดของตัวเอง โดยแสดงความดูถูกกลุ่ม ชนหลากหลายจนแทบไม่เหลือฐานเสียงที่จะลงคะแนนให้เขาอยู่ แล้ว

ฐานเสียงชาว Hispanic หมดไปตั้งแต่เนิ่น ๆ เมื่อเขา ประกาศลั่นว่าจะสร้างกำาแพงยักษ์เพื่อป้องกันไม่ให้คนเม็กซิกัน ลักลอบเข้าเมืองเพราะเป็นพวกอาชญากรและนักข่มขืน

ฐานเสียงชาวอเมริกันมุสลิมตกต่ำาลงไปเมื่อเขาประกาศว่า จะกีดกันชาวมุสลิมไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐ และยิ่งแย่ลงไปอีกเมื่อ เขาเยาะเย้ยดูถูก Gold Star family ครอบครัวของทหารอเมริกัน ผู้พลีชีพเพื่อชาติ ซึ่งบังเอิญเป็นชาวมุสลิม ทำาให้ฐานเสียงทหาร สั่นคลอนลงอีก

ขนาดฐานเสียงคนพิการก็ยังไม่พ้นฝีมือของทรัมป์ ซึ่งทำาท่า ล้อเลียนนักข่าวพิการอย่างน่าเกลียด

ที่ตกต่ำาที่สุดเห็นจะเป็นฐานเสียงสตรี เพราะทรัมป์โม้อย่าง ภูมิใจเกี่ยวกับการลวนลามหญิงสาวแต่พอคำาพูดของเขากลายเป็น ข่าวก็ปฏิเสธว่าไม่เค้ยไม่เคย แค่พูดสนุกปากเฉย ๆ เป็น lockerroom talk ทำาให้ผู้หญิงสิบกว่าคนทนไม่ไหวต้องออกมาแสดงตัว ว่าเป็นเหยื่อการลวนลามของทรัมป์จริง

นอกจากนั้นสื่อยังขุดคุ้ยคำาพูดของทรัมป์มาอีกมากมายที่ ส่อเค้าว่าเขาหมกมุ่นเรื่องเพศเป็นอย่างมาก รวมถึงการพูดว่าถ้า ลูกสาวของเขาไม่ได้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขตัวเองก็คงจะควงเธอ แล้ว ซึ่งผู้หญิงอเมริกันจำานวนมากมองว่าเป็นคำาพูดที่ creepy = น่าขยะแขยง

แน่นอนครับ ทรัมป์ก็เหมือนนักการเมืองทั่วไปที่โยนความ ผิดให้สื่อ ทั้งที่คำาพูดเหล่านั้นหลุดออกมาจากปากตัวเอง เป็น ตัวอย่างของการ shoot the messenger = ยิงผู้สื่อสาร แทนที่จะ ยิงคนที่ก่อเรื่องราว

แต่ความเชื่อถือของทรัมป์ลดลงเรื่อย ๆ เพราะเห็น ชัดว่านักข่าวไม่จำาเป็นต้องใส่ไข่เติมสีให้เห็นว่าเขาเป็นมนุษย์ที่ despicable = น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง เพียงแต่เอาคำาพูดของ ทรัมป์มาเปิดเผยก็ไม่ต้องต่อเติมเสริมแต่งอะไรแล้ว

แต่กระนั้นเราก็ยังพูดไม่ได้ว่าเขาจะพ่ายต่อฮิลลารี เพราะ เมื่ออันธพาลอย่างทรัมป์จนตรอก ก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจชกใต้ เข็มขัดมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่เขารังเกียจที่สุด นั่นคือการเป็น loser = ผู้แพ้.

บ๊อบ บุญหด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.