ขาดความเป็นมนุษย์

Daily News Thailand - - การเมือง - “เขื่อนขันธ์”

นานๆ ทีจะได้ยิน “นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ” ประธานกรรมการ ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) พูดจาว่ากล่าวนักการเมืองด้วยถ้อยค �าที่ รุนแรง หลังจากก่อนหน้านี้ ถูกบรรดานักเลือกตั้งออกมารุมด่า กับการยอมรับเข้ามาท �า หน้าที่เขียนกฎกติกาในการปกครอง ประเทศ จนผ่านกระบวนการทา�ประชามติ

ประธานกรธ. ชี้แจงว่า กรณีที่อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทยคน หนึ่งพูดว่า “ในรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติไปแล้ว มีบทบัญญัติ ว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นไปตามกลไกตลาด ใครจะ ไปช่วยเกษตรกรไม่ได้ จา�นา�ข้าวก็ไม่ได้ ประกันราคาข้าวก็ไม่ได้” นั้นเป็นความเท็จ ตั้งใจหลอกลวงชาวบ้านให้เข้าใจผิดในสาระ สา�คัญ การกระทา�แบบนี้ขาดความเป็นมนุษย์โดยสิ้นเชิง คนเป็น ส.ส.ไม่ควรหลอกลวงชาวบ้านถึงขนาดนี้”

รัฐธรรมนูญฉบับนี้เราไม่ได้ใช้ ค�าว่ากลไกตลาดสักค�า เพราะรัฐธรรมนูญ 2550 ได้ใช้คา�ว่ากลไกตลาด แต่รัฐบาลสมัยนั้น ก็ทา� และฝ่าฝืน ไม่ได้พึ่งพากลไกตลาด กรธ.จึงคิดว่ากลไกตลาด บางแง่มุมอาจใช้ได้ แต่บางแง่มุมที่คนไม่ทัดเทียมก็ใช้ไม่ได้

ดังนั้น เวลาที่เราพูดถึงเกษตรกร จึงเขียนว่า “ให้เป็นหน้าที่ ของรัฐที่จะต้องดูแลเกษตรกรเรื่องต้นทุน ผลผลิต และการ ตลาด” เพื่อให้เขาสามารถแข่งขันได้ แทนที่จะไปพึ่งพากลไก ตลาด ที่ผมกล้าพูดว่าเขากล่าวความเท็จ หลอกลวงชาวบ้าน เพราะ เขาเป็น ส.ส.ควรจะรู้ ไม่ใช่ไม่รู้ ผมก็ได้แต่ออกมาบอกประชาชน ให้รับรู้”

สังเกตไหมครับ.. หลังจากความเหลวแหลก ที่เกิดขึ้นกับ โครงการรับจ�าน�าข้าว ถูกน �าเข้าไปพิจารณาในศาลฎีกาแผนกคดี อาญาของผู้ดา�รงต า�แหน่งทางการเมือ ง นักการเมือง นักวิชาการ และสื่อแดง เหมือนเกิดอาการสติแตก คล้ายคนคลุ้มคลั่ง ออก มาแว้งกัดทุกคนที่ออกมาสนับสนุน ให้น�าโครงการฉาว เข้าไป พิสูจน์ข้อเท็จจริงในกระบวนการยุติธรรม

ขนาดมติ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ยังไม่ทันคลอด รีบออกมาดักคอเลยว่า ถ้ามีความเสียหาย เกิดขึ้น รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ต้องถูกลงทัณฑ์ เช่นเดียวกับ “น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” มาถึงวันนี้..ขอยอมรับเลยว่า แค่เงิน 240 ล้านบาท มีอิทธิพล จนทา�ให้หมาเฝ้าบ้านบางตัว ยอมเป็นทาสรับ ใช้ใครบางคน แบบไม่ลืมหูลืมตา

คงลืมไปว่า ปัจจัยที่ทา�ให้ราคาข้าวตกต า่�คือ เหตุผลหนึ่ง ข้าวจากโครงการรับจ า� นา� ที่เก็บไว้ในสต๊อกกว่า 10 ล้านตัน แล้ว ยังระบายไม่หมด ว่าง ๆ “น้องฟลุค” ช่วยเชิญชวนนักการเมือง ค่ายเพื่อไทย ช่วยบริจาคเงินซื้อข้าวที่ค้างอยู่ในโกดังหน่อยเถอะ อย่าคิดแต่จะช่วยเหลือคุณปูเพียงคนเดียว

อย่าลืมว่า รัฐ ต้องเสียค่าเช่าโกดังด้วยนะครับ ผมละกลัว จริง ๆ เดี๋ยวจะซ า้� รอย ลา�ไย หอม กระเทียม มันส า�ปะหลัง ที่ รัฐบาลเคยเข้าไปแทรกแซงไว้ แล้วขายไม่ออกจนเกิดเน่าเสีย แถม ยังเอางบประมาณ มาเผาท า� ลายอีกซะด้วย เรียกว่า ประเทศไทย โดนทั้งขึ้นทั้งล่อง

แล้วต้องเรียกร้อง “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายก รัฐมนตรี กับคา�พูดที่กล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุม คณะ กรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ต้องท�าความ จริงให้ปรากฏโดยเร็ว

ผู้น�ารัฐบาลระบุไว้ตอนหนึ่งว่า มีการเคลื่อนไหวทางการ เมือง ซึ่งมีการร่วมมือกันระหว่างนักการเมืองในพื้นที่ ร่วมกับโรง สีบางโรงสี ในการก�าหนดราคาข้าวให้ต ่�าลง โดยหวังให้เกิด ประเด็นต่อประชาชน ให้เกิดการต่อต้านหรือขัดแย้งกับรัฐบาล ดัง นั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องสร้างความเข้าใจทั้งระบบ

วันนี้ต้องกระชากหน้ากาก ให้สังคมได้เห็นว่า คนพวกนี้ เป็นใคร ทา�ไมคิดทา�ลายชาติ สร้างความวุ่นวาย สร้างความปั่นป่วน ในช่วงคนไทยอยู่ในความโศกเศร้า อย่าปล่อยให้คนเลวพรรค์นี้ ลอยนวลไปได้

พูดก็พูดเถอะ.. เห็นการส่งสัญญาณ และการเคลื่อนไหว ของ นักการเมือง นักวิชาการ และ สื่อบางสา�นัก ดูแล้วก็น่าสงสัย อยู่เหมือนกัน ไล่ตั้งแต่แกนน า� พรรคการเมืองใหญ่ปลุกม็อบ สื่อ แดงรับลูก นักวิชาการเล่นบททาสผู้ซื่อสัตย์ เพียงแต่การเดินเกม มาเคลื่อนไหว สร้างความวุ่นวาย โดยใช้ชาวนามาเป็นเครื่องมือ ในห้วงเวลานี้ ต้องบอกว่า... มันโคตรอ า�มหิต .

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.