มอบสหกรณ์ทั่วปท. เปิดจุดซื้อ2แสนตัน

Daily News Thailand - - การเมือง -

“บิ๊กตู่” สั่งกองทัพบกซื้อข้�วจ�กช�ว น�ผ�่นระบบสหกรณ์เลี้ยงกำ�ลงัพลทั่วประ เทศ ด้�นกระทรวงเกษตร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.