Ň ย�ยเป็นลมผู้แสนโชคดี

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

จากนั้นเวลา 18.00 น. พระเจ้าวรวงศ์ เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา มาตุ เสด็จลงจากรถโรงครัวเคลื่อนที่เพื่อประทาน ข้าวเหนียวไก่ทอดด้วยพระองค์เอง ระหว่างนั้น มีหญิงชรารายหนึ่งอายุ 70 ปี เดินทางมาจาก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เดินต่อแถวมารอรับอาหาร แต่ระหว่างนั้นทอดพระเนตรเห็นหญิงชรารายนี้ มีอาการอ่อนเพลียคล้ายคนจะเป็นลม พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ นัดดามาตุ จึงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่เชิญหญิงชราราย นี้มานั่งเก้าอี้ที่ตั้งอยู่ด้านข้างรถหน่วยเคลื่อนที่ แล้วนำายาหอมมาให้รับประทาน ทั้งยังทรงนำาพัด มาพัดให้หญิงชรารายนี้ด้วยพระองค์เองเพื่อ เป็นการคลายความร้อนก่อนที่จะทรงกลับไป แจกอาหารให้ประชาชนรายอื่น แต่ยังหันมาดู อาการของหญิงชราตลอด พร้อมรับสั่งถามด้วย ว่า “ไหวมั้ยคะ” ทำาให้ผู้ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ หลายคนซาบซึ้งใจจนนำ้าตาซึม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.