ſ “ทักษิณ”ถือเป็นคนไทย

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อถามว่า ที่ผ่านมามีกรณีที่มีการสงสัย กล่าวหานายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี สนับสนุนพรรคเพื่อไทย จากต่างประเทศ นายมี ชัย กล่าวว่า ส่วนตัวไม่ขอตอบประเด็นนี้เดี๋ยว สื่อมวลชนเอาไปพาดหัวอีก อย่างไรก็ตาม คน ไทยในต่างประเทศก็ยังถือว่าเป็นคนไทย และ โดยหลักแล้วการที่ไม่ให้รับเงินจากต่างด้าว เพราะไม่ต้องการให้ต่างด้าวเข้ามายุ่งเกี่ยวกับ การเมืองในประเทศ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.