2 ล้านเล่ม Ň นักท่องเที่ยวเกาหลีทึ่งร.9

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

น.ส.ปาร์ค จูฮี นักท่องเที่ยวชาวเกาหลี กล่าวว่า ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแต่ทันทีที่เดินทาง มาถึงประเทศไทยก็รู้สึกได้ว่าชาวไทยเศร้าโศกกับ ความสูญเสียครั้งนี้เป็นอย่างมากตัวเองยังมี โอกาสได้ลงนามแสดงความอาลัยแด่องค์เหนือ หัวของชาวไทยรวมถึงติดริบบิ้นไว้ทุกข์ด้วยและ ตั้งใจไว้ว่าหลังกลับประเทศจะหาความรู้เกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 เพิ่มเติม อธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก แห่งราชอาณาจักร เลโซโท มอบสิ่งของและอาหารแจกผู้ที่มาถวาย สักการะพระบรมศพ โดยมี พล.ต.ธานี ฉุยฉาย รองแม่ทัพภาคที่1 และคณาจารย์หลักสูตรปรัชญา ดุษฎีบัณฑิตการบริหาร การพัฒนามหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาให้การต้อนรับ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.