แจกเดลินิวส์ฉบับพิเศษ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ที่เต็นท์โซนเหนือ 24 เยื้องโรงแรม รัตนโกสินทร์ นายชัยวิทย์ เวโรจน์เสรีวงศ์ อายุ 41 ปี พร้อมกลุ่มเพื่อนรวมเงินกันซื้อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ฉบับพิเศษ1,643 ฉบับจากทางสำานักงาน หนังสือพิมพ์ฯ เอามาแจกประชาชนเพื่อให้ศึกษา พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านไว้เป็นแบบ อย่างในการดำาเนินชีวิต

นายชัยวิทย์ เผยว่า ที่ผ่านมามีคนซื้อ หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษไปแล้วโก่งราคาขายพวก ตนเห็นว่าภายในท้องสนามหลวงมีอาหารแจก เยอะพอแล้วจึงนำาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์มาแจก บ้างโดยใส่ถุงพลาสติกอย่างดีเพื่อให้ประชาชนได้ เก็บไว้เป็นที่ระลึก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.