รื้อเกาะกลางปรับเป็นถนน นายกฯสั่งเร่งเพิ่มผิวการจราจรเร่งด่วน ขยะกองโต ระบบขนส่งเสร็จค่อยสร้างกลับคืนใหม่

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

บริเวณสวนสาธารณะ 80 ปี สมเด็จย่าข้างห้างสรรพ สินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวมีคนวางขยะทิ้งเป็นทางยาวมองแล้ว สกปรก แบบนี้ควรจะหาถังขยะมาวางและเก็บกวาดให้เรียบ ร้อยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.