‘แคฟส์’อัด‘ร็อกเกตส์’คว้าชัย4เกมรวด

Daily News Thailand - - กีฬา -

␛ เตะคว้าชัย... จารุวรรณ เย็นร่มไทร (นำ้าเงิน) โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี เตะใส่หัวของ กัญญามาศ โพธ์ิจันทร์ จากโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ในการแข่งขันเทควันโดนักเรียน กรมพลศึกษา ประจำาปี 2559 รุ่นแบนตั้มเวต 40-43 กก. 14 ปี หญิง ผลฝ่ายแรก ชนะ 16-12 เมื่อวานนี้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.