ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตร

Daily News Thailand - - เกษตร -

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยถึงการประชุมรัฐมนตรี อาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่38 และ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตร และป่าไม้กับรัฐมนตรีประเทศบวกสาม ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี รวม ถึงการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

ป้องกันได้ด้วยการปรับดินด้วยปูน ขาวประมาณ 100-150 กก. ต่อไร่ และเมื่อจะ ปลูกซ้ำา ก็ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ให้มาก หลังจาก การใส่ปูนขาวจะช่วยทำาให้โรคนี้ลดน้อยลง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.