ตร.จับไฮโลคนเล่นดับ น.1สั่งตงกก.สอบ ญาติโวยบเอาผิด

Daily News Thailand - - การเมือง -

บุกจับบ่อนไฮโลกลายเป็นโศกนาฏกรรมมีผู้เสีย ชีวิต ญาติหนุ่มพนักงานคนขับรถนักธุรกิจชาวญี่ปุ่น โวยชุดจับกุมทำาร้ายดับอนาถ

ปล่อยโฮ

...น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ นั่งร่ำาไห้หลังไป เยี่ยมให้กำาลังใจชาวนาในภาคอีสาน และแวะพบชาวนาที่กำาลังเกี่ยว ข้าวใน อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ พอถูกถามถึงเรื่องต้องถูกชดใช้ เงินกว่า 3.5 หมื่นล้านคดีจำานำาข้าว ถึงกับกลั้นนำ้าตาเอาไว้ไม่ไหว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.