เชอมนต.ค.รูดในรอบ4เดือน ค่าครองชีพสูงรายได้ไม่พอจ่าย

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 3 พ.ย. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.4600 38.0006 41.5492 33.2160 4.3737 7.7388 24.7474 21,500.00 1,305.90 1,305.75 35.1800 39.4513 44.8150 35.1080 4.6150 8.6238 25.5470 21,600.00 1,306.70 1,306.55 21,118.00 21,600.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.56 25.18 25.45 22.94 24.19

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.