เสียบบัตร

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

สลับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ “สุภา” ยันความผิด ชัดเจน “นริศร” ใช้บัตร 3 ใบลงคะแนน คำา ชี้แจงฟังไม่ขึ้น ย้ำาเจ้าหน้าที่สภาระบุชัดออก บัตรลงคะแนนให้ใบเดียว ส่วนการสลับร่างฯ ของ “อุดมเดช” ทำาไม่ได้เพราะเป็นการแก้ไข เนื้อหาสำาคัญไม่ใช่แค่ถ้อยคำาเล็กน้อยยกคำาศาล รัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยแล้วว่าเป็นร่างที่มิชอบ ขอ สนช.พิจารณาโดยให้ความเป็นธรรมแก่ แผ่นดิน ด้าน 2 อดีต ส.ส.เถียงสู้ “นริศร” ยัง อ้างพยานหลักฐานเลื่อนลอย โวยตัวเองถูก กลั่นแกล้งเพราะถูกแอบถ่ายคลิปอยู่คนเดียว วอนขอความเป็นธรรม “อุดมเดช” ท่องคาถา ถามเจ้าหน้าที่รัฐสภาแล้วว่า แก้ไขร่างฯได้จึงทำา “ประสาร” ปูดข่าวมี “นักการเมืองหญิงมี บารมี” แผ่อำานาจมาถึง สนช.คุ้มครอง “อุดม เดช” พ้นถอดถอน ด้าน พท.ค้านโทษถึง ประหารคนทำาพรรคถูกยุบ เพราะไม่ใช่โทษที่ เหมาะกับคดีการเมือง เหน็บอย่าเอาอคติที่มี ต่อนักการเมืองมาใช้ร่างกฎหมาย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.