หลวงปู่

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ชั้นผู้ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐาน ปฏิบัติ พระธรรมวินัยเคร่งครัด อายุมากที่สุดใน ปัจจุบัน 105 ปี พระองค์ทรงระลึกถึงเสมอ ๆ พระราชทานเครื่องหอม ขณะเข้ารักษาอาพาธ ที่รพ.จุฬาฯ พระราชทานทรัพย์ 22 ล้านบาท สมทบทุนสร้างหอเมตตาธรรมบำาบัดวิกฤติ รพ. อุดรธานี เผยคำาสอนพ่อหลวงให้คนไทยหัน หน้าเข้าหากัน มีความเห็นเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกัน บุคคลใดปฏิบัติเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป เป็นกำาไรของชีวิต

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.