ต้นไม้

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

“พ่อของแผ่นดิน” ทรงปลูกเอาไว้ เผย ทุกต้น ยังสมบูรณ์แข็งแรง ด้าน กสท.แจงแนวทาง ปฏิบัติสถานีโทรทัศน์ออกอากาศหลังการ สวรรคต 30 วัน ย้ำาออกอากาศรายการปกติได้ แต่ต้องคำานึงถึงความเหมาะสมระบุการแต่ง กายพิธีกรและโลโก้สถานี ควรคุมโทนขาวดำา จนถึง 21 ม.ค.ปีหน้า สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็น ประธานในพระราชพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ ช่วงค่ำา ปีติ “พระองค์โสม” ทรงทอดไก่ประทานอีกวัน ขอทาน “ลุงเอี่ยม” ร่ำาไห้สักการะ ด้าน “สุว พันธ์ุ” ระบุการก่อสร้างพระเมรุมาศ วธ.มีแผน และกรอบเวลาอยู่แล้ว ปลัดมท. สั่ง สถาน บันเทิงเปิด-ปิดตามก.ม.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.