ทา�ดี..สังคมต้องรู้

Daily News Thailand - - การเมือง -

ถือ กันจริง ๆ ที่ต้องชื่นชมและยกย่อง กับความพยายามช่วยเหลือชาวนา กระดูกสันหลังของชาติ 1. มีความพยายามใช้ความเดือดร้อนของพี่น้องร่วมชาติ มาเป็นเครื่องมือทา�ลายล้างทางการเมือง หวังให้มีผลกระทบถึง คดีความที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม 2. ต้องการช่วยเหลือ ชาวนาด้วยความจริงใจ ไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ต้องรับผิดชอบโดย ให้ราคาข้าวหอมมะลิตันละ ตรง 13,000 บาท เหมือนจะยอมรับได้ วันนี้ต้องอยู่ด้วยโลกของความเป็นจริง บรรดาคนหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน ที่เกินความเป็นจริง แต่ประเทศชาติต้องแบกรับภาระ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.