สิ้นขุนพลลูกทุ่ง ‘สันติ ดวงสว่าง’ แฟนเพลงอาลัย

Daily News Thailand - - การเมือง -

วงก�รเพลงลูกทุ่งเศร้� สูญเสีย นักร้องชื่อดังระดับตำ�น�น สันติ ดวงสว่�ง “ร�ช�เพลงหว�น” ล� โลกด้วยวัย 48 ปี ณ โรงพย�บ�ล สมเด็จพระพุทธ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.