ถอดถอนจากตำาแหน่ง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

นายนริศร ทองธิราช อดีต ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย และนายอุดมเดช รัตน เสถียร อดีต ส.ส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย ได้ถูกตัดสิทธิในการดำารงตำาแหน่งทางการเมือง 5 ปี เป็นที่เรียบร้อย

ภายหลังทั้งคู่ถูกที่ประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติถอดถอนออก จากตำาแหน่ง จากกรณีเสียบบัตรลงคะแนนแทนบุคคลอื่นและแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่มาของ ส.ว. โดยมิชอบเหตุเกิดปี 2556

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.