‘รับตกแต่งหิน’ เป็นอ�ชพีได้.. ทำ�เงินดี

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

านศิลปะ-งานแฮนด์เมด” นั้นไม่ว่าประเภทไหน ก็ใช้ทำาเงินได้ อย่างเช่นอาชีพ “ตกแต่ง-เพนท์ ก้อนหิน” ของ “แอ๊ฟ-วรัญญา ขำาหัวเตย” ที่ ใช้ความรู้ทางศิลปะ มาต่อยอดจนทำาให้หินธรรมดากลายเป็น “งานฝีมือ” มีคุณค่า-มีราคาขึ้นได้อย่างน่าสนใจ ที่วันนี้ทีม คอลัมน์ “ช่องทางทำากิน” มีข้อมูลมานำาเสนอ… ธ ธ ธ ธธธธธ

แอ๊ฟ-วรัญญา เจ้าของผลงานรับตกแต่งก้อนหินเป็นรูปต่าง ๆ ภาย ใต้ชื่อแบรนด์ Is.ideastone เล่าว่า เรียนจบ ปริญญาตรี จากวิทยาลัยเพาะ ช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จากนั้นได้ทำางานในบริษัท เอกชนแห่งหนึ่งเป็นงานด้านกราฟิกดีไซน์และการออกแบบ หลังจากที่ทำางาน ประจำาอยู่ได้ประมาณ 2 ปี ก็ตัดสินใจลาออกเพื่อมาเรียนต่อปริญญาโท สาขา ทฤษฎีศิลป์ ที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร เพราะต้องการเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะให้มากขึ้น

ส่วนจุดเริ่มต้นในการทำาชิ้นงานนี้ เกิดจากการที่อยากมีรายได้ในช่วง ระหว่างเรียนต่อปริญญาโท จึงคิดที่จะนำาสิ่งที่ตัวเองถนัดอย่างการวาดรูปมาธ สร้างสรรค์เป็นชิ้นงานขาย แต่มาคิดว่าหากไม่ใช่ศิลปินที่มีชื่อเสียงก็คงขายได้ ยาก จึงพยายามค้นหาวิธีการทำาชิ้นงานที่ดูแปลกใหม่และสามารถนำาเสนอ งานศิลปะกับการวาดรูปผสมผสานเข้ากันกับชิ้นงานได้ ที่นอกเหนือจากการ วาดภาพทั่วไป ธ “ใช้เวลาคิดหาวิธีการนำาเสนออยู่ระยะหนึ่งก็มาลงตัวที่การนำา ก้อนหินธรรมดา ๆ มาแต่งเติมจินตนาการด้วยการเพนท์รูปลงไปให้กลาย เป็นตัวการ์ตูนรูปแบบน่ารัก ๆ ดูแล้วมีชีวิตชีวา สามารถนำาไปตั้งประดับ ตกแต่งตามสวนถาด หรือโต๊ะทำางาน หรือใช้เป็นของขวัญของฝากได้ แบบไม่เหมือนใคร พอเริ่มทำาออกขายก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็น อย่างดี จึงทำาเป็นอาชีพเสริมรายได้มาตลอดจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็เข้าสู่ ปีที่ 3 แล้ว” ธ ขั้นตอนการทำา ... เริ่มจาก การคัดสรรก้อนหินที่ต้องการจะนำา มาเพนท์ โดยการเลือกรูปทรงของ ก้อนหินให้ได้ขนาด รูปทรงรูปแบบ อย่างที่ต้องการ เมื่อได้หินที่มีรูปทรง ตามแบบที่ต้องการแล้วนำาไปล้าง ทำาความสะอาดเพื่อเอาเศษสิ่ง สกปรกออกจากก้อนหิน จากนั้นมา ออกแบบด้วยการสเกตช์รูปทรง ของหินก้อนนั้นลงบนกระดาษ แล้ว ทำาการวาดรูปแบบเป็นรูปต่าง ๆ ตามความต้องการ เพื่อให้รูปนั้น ลงตัวมากที่สุดกับรูปทรงหินก้อนนั้น หลังจากทำาการสเกตช์แบบลงบนกระดาษเรียบร้อยแล้ว นำาก้อนหิน ที่ต้องการจะเพนท์มาทำาการวาดรูปตามแบบ จากนั้นลงสีตามแบบลงบนหินที่ เตรียมไว้ ค่อย ๆ ทำาการลงสีเก็บรายละเอียดจนเสร็จเป็นรูปตามที่ต้องการ พักทิ้งไว้ให้สีแห้ง เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการตกแต่งก้อนหินด้วย “เทคนิค การเพนท์สี”

“ก้อนหินเพนท์ของที่ร้านจะเป็นชิ้นงานขนาดไม่เกิน 9 เซนติเมตร เนื่องจากต้องคำานึงถึงการจัดส่ง และการแพ็กลงในแพ็กเกจ ถ้าขนาด ใหญ่ หนักมากเกินไป ลูกค้าต้องเพิ่มอัตราค่าจัดส่งแพงขึ้น อีกอย่าง ส่วนตัวชอบทำางานชิ้นเล็ก ๆ ด้วย เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของ ชิ้นงาน คือ เน้นความน่ารัก ๆ ของตัวการ์ตูนที่เพนท์ลงบนหิน... ธ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.