จัดทั่วประเทศ1หมื่นรูป อปสมบท ถวายเป็น‘พระราชกศล’ หลั่งไหลเข้ากราบพระบรมศพ คลื่นพสกนิกรจากทุกสารทิศ

Daily News Thailand - - การเมือง -

สมเด็จพระราชาคณะ พร้อมพระเถระชั้นผู้ใหญ่จาก ทุกวัดในกรุงเทพฯกว่า 300 รูป ร่วมสวด

บรรเลงเพลง.. โดนต้มตุ๋น.. เรือพระราชทาน..

คณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ศิลปากร เล่นดนตรีแจซซ์บรรเลงบทเพลงพระ ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บริเวณริมฟุตปาธข้างมหา วิทยาลัยศิลปากร เพื่อแสดงความอาลัย

นายเอกลักษณ์ ปัญญาสกุลวงศ์ บุตรชาย นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ อดีต ส.ส.กทม. แจ้งความตำารวจกองปราบฯ ให้ดำาเนินคดีกับ นาย ดำารงชัย ปานจุ้ยเจริญดี และภรรยา โดยอ้างหลอก ให้ลงทุนในหุ้นทองคำาจนสูญเงินกว่า 15 ล้านบาท เรือพระราชทานเวชพาหน์ ซึ่ง “ในหลวง” รัชกาลที่ 9 พระราชทานให้เป็นพาหนะหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ เดินทางมาถึงที่ทำาการประตูนำ้าบางยี่หน ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจรักษาประชาชน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.