ข้าวกล้อง ข้าวขัดสีน้อย ประโยชน์เพียบ

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

“ข้าว” มีคุณประโยชน์ มากกว่าการท�าให้อิ่มท้องเท่านั้น แต่ข้าวบางสายพันธ์ุ หรือข้าวสาย พันธุ์เดียวกันแต่วิธีการผลิตก่อนถึง มือผู้บริโภคนั้นสามารถ กินเป็นยาได้ กิน เพื่อป้องกันโรค ได้ อย่างข้าวไรซ์ เบอร์รี่ มีสารต้าน อนุมูลอิสระ ข้าว ดัชนีน้�าตาลต่�า สา�หรับผู้ป่วยเบา หวาน ข้าวกล้อง ที่อุดมไปด้วยสาร อาหารตั้งต้น หรือบางสายพันธ์ุที่ใน ตอนนี้อยู่การทดลองในหนูซึ่งพบว่า ช่วยชะลอการเกิดโรคมะเร็งใน ลา�ไส้ใหญ่ เป็นต้น เรื่ อ ง นี้ ทาง รศ.ดร.รัชนี คงคา ฉุยฉาย ผอ.สถาบัน โภชนาการ มหา วิทยาลัยมหิดล ระบุว่า เมื่อพูดถึงข้าวโดยทั่วไป แล้ว นอกจาก มีคาร์โบไฮเดรต ซึ่งเป็นแหล่งพลังงาน ขนาดใหญ่แล้ว คุณค่า ทางโภชนาการของ ข้าว ประกอบไปด้วย โปรตีน ไขมัน ใย อาหาร เกลือแร่ โซเดียม โพแทส เซียม แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนี เซียม เหล็ก สังกะสี ทองแดง วิตามินบี 1 บี 2 และไนอาซิน เชียร์ให้คนไทยหัน ทั้ง

มากน้อยก็อย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับ แต่ละสายพันธ์ุ และกรรมวิธีที่จะได้ข้าวสารมา บริโภค เกี่ยวใหม่ ๆ จะทา�ให้หอมนุ่ม รับประทานง่าย

“ตอนนี้จะเห็นว่ามีชาวนาจา�นวนมาก หันมาขายข้าวสารแทนข้าวเปลือกซึ่งราคาตกตา่� หากชาวนาอาศัยจังหวะนี้ใช้ข้าวหอมมะลิที่เก็บ เกี่ยวใหม่ ๆ ซึ่งมีความหอม ความเหนียวนุ่ม มากนั้นมาทา�เป็นข้าวกล้องแล้วจะสามารถเพิ่ม มูลค่าของข้าวได้ ขณะเดียวกันก็จะทา�ให้คนรับ ประทานข้าวกล้องได้ง่ายขึ้นเพราะทั้งหอม นุ่ม และดีต่อสุขภาพมาก”

อย่างไรก็ตาม หากจา�เป็นต้องขัดสี ก็ขอ ให้ขัดสีให้น้อยที่สุด เพราะจากการวิจัยพบว่า ยิ่งขัดสีมากสารอาหารที่มีก็จะยิ่งหายไปมาก

วิตามินบี 1 เกลือแร่ ธาตุเหล็กบา�รุง เลือด บา�รงุสมองหายไป บางสายพันธ์ุหายไป

ยังบอกอีกว่า เมื่อข้าวที่ มีคุณภาพแล้ว การคงคุณค่าทางโภชนาการนั้น ไว้จะอยู่ในมือของผู้บริโภคเอง นั่นคือขั้น ตอนของการหุง ซึ่งไม่ควรซาวนา้�ทิ้งเพราะ การซาวนา้�ทิ้งแต่ละครั้งทา�ให้สารอาหารถูก ชะล้างออกไป หากไม่มั่นใจเรื่องความ สะอาดก็ขอให้ซาวน้า�ทง้ิได้ 1-2 ครั้ง แต่ไม่ ควรขยา้�หรือขัดข้าวกับนา้�

หมดเลย โดยเฉพาะการขัดจนเป็นสีขาว และ เคลือบแว็กซ์นั้นคุณค่าทางโภชนาการแทบ ไม่มีเหลืออยู่เลย มีเพียงแป้งกับโปรตีนและ ไขมันอีกเล็กน้อย ดังนั้น อาจจะขัดเพียง1-2 ครั้งก็พอ ให้ข้าวยังมีสีขุ่น ๆ ซึ่งหมายถึงยัง มีสารอาหารอยู่

รศ.ดร.รัชนี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.