‘ช่อง 7

Daily News Thailand - - Next Gen-ละคร -

ถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 นำา ละครเรื่อง “ลูกโขน” ละครเทิดพระ เกียรติวันพ่อ ซึ่งได้ออกอากาศเมื่อปี 2553 กลับมาให้ได้ชมกันอีกครั้ง ผลิตโดยบริษัท พอดี คำา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ บทประพันธ์ ธงพระราม บทโทรทัศน์ ตรียูงทอง กำากับการแสดงโดยผู้จัดและผู้ กำากับมากฝีมือ ธงชัย ประสงค์สันติ นำาแสดงโดย ศรัณย์ ศิริลักษณ์, พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, ศร ศิลป์ มณีวรรณ์, พิชยดนย์ พึ่งพันธ์, วินัย ไกรบุตร, ดวงดาว จารุจินดา, ฐรินดา กรรณสูตศิลป, เกรียง ไกร อุ ณหะนันทน์, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร ฯลฯ

“ลูกโขน” เรื่องราวความมุ่งมั่นและตั้งใจในการ รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของไทย ที่ถูกถ่ายทอดผ่าน ตัวละครที่มีเรื่องราวในชีวิต น่าสนใจและชวนติดตาม

ศรัณย์ ศิริลักษณ์ รับบท “กำาปั้น” เด็กหนุ่ม วัยเพิ่งแตกพาน ชื่นชอบและหลงใหลในศิลปะการรำา โขน เป็นลูกกตัญญูอยากทำาให้พ่อภูมิใจ เพราะรู้สึกว่า วันที่ตัวเองเกิดคือวันที่แม่ตายเป็นความผิดของตน แต่ การเป็นนักมวยที่จะทำาให้พ่อภูมิใจได้ขัดแย้งกับความฝัน นี้ “ผู้หญิง” เป็น เพศที่ถูกจับตามอง และยิ่งก้าวเข้ามาเป็นผู้นำาด้าน ก การบริหาร ยิ่งถูกตั้งคำาถามมาก มายว่า เบื้องหลังความเก่งคือ อะไร เป็นเด็กใคร และมีแบ๊ก (Back)ใหญ่แค่ไหน...?

นี่คือสิ่งที่ “คุณมรกต ณ เชียงใหม่” กรรมการผู้จัดการ บริษัทพาโนราม่า เวิล์ดไวด์ จำากัด บอกกับเรา

“ผู้หญิงไทยวันนี้ต้องถูกยกระดับ ทำาให้ สังคมเปลี่ยนมุมมอง คือ เราไม่ต้องเป็นอะไรกับใคร เพราะผู้หญิงเวลาขึ้นมา อ้าว! มันต้องไปเป็นเมีย น้อยใคร ต้องเป็นเด็กคนนั้นคนนี้ มีแบ๊ก เพราะฉะนั้น การก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารจึงอยากลบคำาพวกนี้ เพราะคนที่ทำางานอย่างนี้มันมี คนที่ขึ้นมาจริง ๆ ไม่ใช่ต้องร่ำารวย แต่วันนี้คือ ทำาอะไรก็ได้ที่มีความ สุขและสุขใจ แต่ไม่ใช่เราทำาเพื่อให้ แล้วไม่ได้อะไร มันก็ต้องได้ และ มีความสุขกับมัน ตรงนั้นมากกว่า”

แม่ทัพหญิงของพาโนราม่าฯ มือผลิต สารคดีอันดับหนึ่งของเมืองไทย เล่าให้ฟังถึงแรง บันดาลใจถึงเป้าหมายในการเป็นผู้บริหารบริษัทสื่อ ซึ่งนอกจากจะต้องทำาหน้าที่บริหารงานองค์กรแล้ว แน่นอนการขึ้นมาเป็นผู้บริหารอันดับหนึ่งย่อมถูกยิง คำาถามที่ต้องเปิดเผยในวงสังคมอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ ที่อยากเป็นโขน “ดีใจครับ ที่ได้มา เล่นบทกำาปั้น ออกจะดราม่าแต่ให้ แง่คิดกับคนดูมากทีเดียว ยังไงก็ ติดตามชมนะครับ”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.