ผู้ต้องหาคดี 112

Daily News Thailand - - การเมือง -

สัป “นายกลิน ทาวน์เซนด์ เดวีส์” อัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย “ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล” รมต.ประจา�สา�นักนายกรัฐมนตรี ทา�ให้นึกถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ที่เที่ยวไปแทรกแซง เอก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.