สลับตัวรก.ปลัดทส. ขึ‘เสนริแทมยนศ‘จ’ผตุงาพดร! ’

Daily News Thailand - - การเมือง -

“บิ๊กเต่�” เซ็นสลับอันดับรักษ�ก�ร ปลัด ทส. ลดระดับ “จตุพร” เป็น รักษ�ก�รอันดับ 2 ดัน “เสริมยศ” รักษ�ก�รอันดับ 4

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.