กรงไทยโละทิงเคทีบีลีสซิง ชี้บริห�รพล�ดพนักง�นทจริต

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 4 พ.ย. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.5000 38.0418 42.1445 33.3290 4.3787 7.7275 24.7652 21,400.00 1,298.01 1,298.01 35.2200 39.4925 45.4150 35.2330 4.6200 8.6100 25.5645 21,500.00 1,298.78 1,298.78 21,012.00 21,500.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.56 25.18 25.45 22.94 24.19

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.