ระวัง พวกใจกุศลแปลกปลอม

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

ไม่เลยครับ ไม่แปลกใจใดๆต่อบทบาทของนักเลือกตั้ง ผู้สูญเสียอ�านาจน�าเอาความเดือดร้อนแสนสาหัสของชาวไร่ ชาวนาในภาวะราคาข้าวเปลือกตกตา่�สุดๆ มาจุดกระแสหวังผล ทางการเมืองเพื่อตัวเองและประโยชน์ของตัวเอง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.