มวยไทยได้ฤกษ์เดินเครื่องทุกเวที ลุรดมนพิ.ปนีระ,จอเดิตู้มพศึร้กอใหมจัญ่ ด

Daily News Thailand - - ภูมิภำค-ปกครองท้องถิ่น -

ความเคลื่อนไหวสังเวียนมวยมาตรฐาน ซึ่งกา�ลงัอยู่ ในความสนใจของแฟนหมัดมวยเวลานี้ก็คือ “ศึกวันกิ่ง ทอง+เพชรวิเศษ” นัดประจา�วันจันทร์ที่ 14 พ.ย.นี้ ที่ เวทีราชดา�เนิน เป็นการระดมมวยเอกแห่งยุคร่วมทา�การ แข่งขันกันคับคั่ง จากการเปิดเผยของผู้จัด “หนุ่มโบ๊ท” ณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ โปรโมเตอร์ศึกเพชรวิเศษ กล่าว ว่า การจัดมวยนัดนี้ ศึกเพชรวิเศษ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.