โก3นัยกทปั่อนงเสืที่มาอภูเลเขา ย์

Daily News Thailand - - ภูมิภำค-ปกครองท้องถิ่น -

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติ รายการ “SIOL MOUNTAIN BIKE CHALLENGE 2016” ที่เมืองกูชิง รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นหนึ่ง ในรายการแข่งขันที่สหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) ให้การรับรองเพื่อเก็บคะแนนสะสมอันดับโลก และ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.